KONKURS


 


przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 w Gnieźniebierze udział w

II Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja


Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe.

 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. 
 • Konkurs ma służyć również podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.


ZADANIA
konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:
 • ZADANIE 1 - przeprowadzenie debaty nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel 
 • ZADANIE 2 - szkolny konkurs nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?
 • ZADANIE 3 - spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.
 • ZADANIE 4 - pogadanki w klasach nt. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje w szkolne.
 • ZADANIE 5 - przeprowadzenie w klasach konwersatoriów nt. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.
 • ZADANIE 6 - przeprowadzenie klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".
 • ZADANIE 7 -  przeprowadzenie klasach konwersatoriów pod hasłem: Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.
 •  ZADANIE 8 - przeprowadzenie klasach konwersatoriów pod hasłem: Nie jesteś sam.
 •  ZADANIE 9 - Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia..