ZADANIE 4 - walczymy z wulgaryzmami!

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." 


Realizacja przebiegała w następujący sposób:
  1. W każdej klasie przeprowadziliśmy zajęcia korzystając z konspektu „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
  2. Duży nacisk położyliśmy także na problem poszanowania ojczystego języka, zorganizowaliśmy tydzień walki z wulgaryzmami, który postanowiliśmy przekształcić w ciągły proces starań o czysty język, pozbawiony wulgaryzmów. W ramach tej realizacji wykonano następujące zadania:
  • zajęcia na lekcjach religii, których temat brzmiał Polacy nie gęsi, swój język mają”-grzechy języka (skrócony scenariusz zajęć w załączniku) 
  • zajęcia plastyczne, na których uczniowie przygotowywali prace plastyczne nawołujące do dbania o czystość język - prace uczniów zaprezentowano na szkolnym korytarzu, nazywając naszą placówkę szkołą wolną od wulgaryzmów:  • Dyrektor naszej szkoły ogłosiła konkurs, w czasie trwania którego nauczyciele obserwują uczniów i co pół roku typują kandydatów do tytułu Szkolnego Mistrza Poprawnej i Ładnej Wymowy